Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 13:32

(poništenje aukcije) Nabavka goriva, ulja, maziva i tečnosti, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1216-1-1-11-4-24/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB 4401147930002
Kontakt osoba Dragana Mandić i Vanja Savić Stanković
Adresa Nemanjina 50
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Općina/Grad Laktaši
Telefon (051) 530-195
Faks (051) 530-195
Elektronska pošta dragana.komunalac@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva, ulja, maziva i tečnosti

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva, ulja, maziva i tečnosti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Nabavka goriva Euro-dizel (euro 5), goriva Benzin bezolovni BMB 95 i ADBlue tečnost

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva Euro-dizel (euro 5), goriva Benzin bezolovni BMB 95 i ADBlue tečnos

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

KAO U TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

283000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Povlačenje ponude izabranog ponuđača, iz nemogućnosti realizacije svoje ponude po ponuđenoj cijeni, zbog promjene
cijena na svjetskom tržištu naftnih derivata, kao i ne postojanja drugorangiranog ponuđača u predmetnom postupku.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: