Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 12:25

(aukcija) Nabavka uglja za grejnu sezonu 2023-2024. godina

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1201-7-1-29-3-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VAREŠ
IDB/JIB 4218066170004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adis Čizmo
Adresa Zviezda 18
Poštanski broj 71330 Vareš (bhp sa)
Općina/Grad Vareš
Telefon (032) 843-034
Faks (032) 843-005
Elektronska pošta dzvares@bih.net.ba
Internet adresa www.judomzdravljavares.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

NIJE PLANIRANA PODJELA NABAVKE NA LOTOVE

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15400,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2023-2024 GODINA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2023/2024

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

70 TONA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO UGOVORNI ORGAN

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

DEF. U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DEF. U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DEF. U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DEF. U TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ZVIJEZDA BROJ 18, ZGRADA DOMA ZDAVLJA, I SPRAT, SALA ZA SASTANKE
Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: