Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.08.2023. 15:30

(aukcija) Nabavka auto gasa za potrebe ŠG Birač Vlasenica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2965-7-1-11-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''BIRAČ'' VLASENICA
IDB/JIB 4400632340306
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bosiljka Stanišić
Adresa NJegoševa br. 1
Poštanski broj 75440 Vlasenica (sp bl)
Opština/Grad Vlasenica
Telefon (056) 490-310
Faks (056) 733-948
Elektronska pošta birac@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za potrebe ŠG "Birač" Vlasenica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za potrebe ŠG "Birač" Vlasenica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09122210-5Tečni butan gas

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema td

III 4. Ograničenja za učešće

prema td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠG "Birač" Vlasenica, NJegoševa br.1, 75440 Vlasenica
Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bosiljka Stanišić
Adresa NJegoševa br. 1
Poštanski broj 75440 Vlasenica (sp bl)
Opština/Grad Vlasenica
Telefon (056) 490-310
Faks (056) 733-948
Elektronska pošta birac@sumers.org
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1 Nabavka auto gasa za ŠU "Vlasenica"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za motorna vozila za potrebe ŠU "Vlasenica"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vlasenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2 Nabavka auto gasa za ŠU "Šekovići"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uato gasa za motorna vozila za potrebe ŠU "Šekovići"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šekovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-3 Nabavka auto gasa za ŠU "Zvornik"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka auto gasa za motorna vozila za potrebe ŠU "Zvornik"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.08.2023. 10:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: