Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 12:32

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG Ribnik

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2987-7-1-25-3-26/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''RIBNIK'' RIBNIK
IDB/JIB 4400632340276
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slađana Vračar
Adresa Rade Jovanića 11
Poštanski broj 79288 Gornji Ribnik (sp bl)
Opština/Grad Ribnik
Telefon (050) 431-012
Faks (050) 431-016
Elektronska pošta ribnik@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG''Ribnik''Ribnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG''Ribnik''Ribnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.08.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ŠG''Ribnik''Ribnik,Rade Jovanića 11,79288 Ribnik
Datum i vrijeme 25.08.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG''Ribnik''Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila -ISUZU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.08.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.08.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG''Ribnik''Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila - IVECO DAILY

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.08.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.08.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila za potrebe ŠG''Ribnik''Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila - FIAT DUCATO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.08.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.08.2023. 09:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: