Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 15:17

(poništenje aukcije) Nabavka oružja i policijske opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

756-2-1-156-4-19/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
IDB/JIB 4201442540004
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (033) 727-500
Faks (033) 727-528
Elektronska pošta admir.basic@psa.gov.ba
Internet adresa www.psa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

R.Br.Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA4201544380001
2DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU4403462520001
3GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE4200416170006

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

321784,48

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka oružja i policijske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka oružja i policijske opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i
zaštitu SIPA-e i Granične policije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pištolja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pištolja za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22222,22

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pištolj - kit cijevi i navlaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pištolj - kit cijevi i navlaka za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,01

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.
ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka noćnih termo vizija za snajpere i noćnih termo vizija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka noćnih termo vizija za snajpere i noćnih termo vizija za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39316,24

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka futrola za pištolj Glock i nosača futrola

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka futrola za pištolj Glock i nosača futrola za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33300,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka palica ( policijskih palica sa vrpcom, teleskopsih palica sa futrolom, STOP policijskih palica obični, Stop svijetlećih
policijskih palica)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka palica ( policijskih palica sa vrpcom, teleskopsih palica sa futrolom, STOP policijskih palica obični, Stop svijetlećih
policijskih palica) za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20211,46

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja


10.08.2023.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka baterisjkih lampi sa futrolom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka baterisjkih lampi sa futrolom za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11623,93

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka univerzalnog džepnog alata (multifunkcionalnog alata - seta noževa)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka univerzalnog džepnog alata (multifunkcionalnog alata - seta noževa) za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih
tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10683,76

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka metalnih lisica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka metalnih lisica za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11620,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka antifona

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka antifona za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policije BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka fluorescentnih prsluka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka fluorescentnih prsluka za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23310,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka PVC čunjeva

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka PVC čunjeva za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2310,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ruksaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ruksaka za potrebe Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10256,41

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka balističkih prsluka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka balističkih prsluka za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

71400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka taktičkih lampi za pištolj Glock sa laserskim svijetlom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka taksičkih lampi za pištolj Glock sa laserskim svijetlom za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA-e

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34187,95

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DržavnA agencijeA za istrage i zaštitu SIPA-e, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka taktičkih baterija za pištolj Glock

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka taktičkih baterija za pištolj Glock za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,50

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kožnih remena - kaiševa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kožnih remena - kaiševa za potrebe Granične policije BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13022,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Granična policija BiH, ul. Reufa Muhića 2 a, Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Prilikom kreiranja lota sistem je automatski dodao sva tri policijska tijela u lot, iako sva tri policijska tijela ne učestvuju u
lotu, što za posljedicu ima nemogućnost ispravne dodjele okvirnog sporazuma u skladu sa pozitivnim propisima.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.08.2023.


PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: