Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 09:33

(MK) Nabavka naftnih proizvoda, goriva, električne energije i drugih izvora energije

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Gostivar: Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

2023/S 161-510425

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PU KOMUNALEC GOSTIVAR
Nacionalni registracijski broj: 1230
Poštanska adresa: SVETOZAR PEPOSKI 59
Mjesto: GOSTIVAR
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1230
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: komunalec-gostivar@hotmail.com
Telefon: +389 42213580
Telefaks: +389 42213580
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://komunalecgv.com.mk/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42c8ca82-0e7e-4009-9418-7bfc59052798/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/42c8ca82-0e7e-4009-9418-7bfc59052798/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Local Public Enterprise
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

 

Referentni broj: 14621/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

EUROSUPER BS 95

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Supply of motor gasoline, diesel fuel and liquefied petroleum gas - EUROSUPER BS 95

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

EURODIZEL BS DEV

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Supply of motor gasoline, diesel fuel and liquefied petroleum gas - EURODIZEL BS DEV

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

LPG

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09000000 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Supply of motor gasoline, diesel fuel and liquefied petroleum gas LPG

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: APPEALS STATE COMMISSION FOR PUBLIC PROCUREMENT
Poštanska adresa: Bul.Iinden 63 a Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzj@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.gov.mk/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: