Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 14:04

(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka električne energije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

3055-1-1-226-4-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
IDB/JIB 4400989760001
Kontakt osoba Bojana Knežević
Adresa Trg srpskih junaka br.2
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 215-364
Faks (051) 215-366
Elektronska pošta galrs@inecco.net
Internet adresa www.msurs.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JU MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda povodom javne nabavke roba – nabavka i isporuka električne energije –
snabdijevanje po principu neto mjerenja za potrebe JU Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske za period od
septembra 2023. godine do kraja decembra 2024. godine (zgrada Muzeja i Izložbeno-prodajni salon „Galerija
Plus“).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Nabavka i isporuka električne energije u periodu od septembra 2023. godine do kraja decembra 2024. godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg srpskih junaka, br. 2 78 000 Banja Luka i Srpska, br. 14, 78 000 Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

16 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.08.2023.

V 5. Dodatne informacije

Poništava se postupak javne nabavke „Nabavka i isporuka električne energije za potrebe JU Muzej savremene
umjetnosti Republike Srpske“, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. Nakon čega će se
primjeniti odredba člana 21, stav 1, tačka a) Zakona o javnim nabavkama, koji se odnosi na uslove za primjenu
pregovaračkog postupka bez objave obavještenje, kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije
dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na
uslove iz prethodnog postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: