Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 09:49

(HR) (izmjena) Nabavka i sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.10.2023.

Hrvatska-Vukovar: Drveće

2023/S 193-602780

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 165-519678)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Vukovar
Nacionalni registracijski broj: 50041264710
Poštanska adresa: Dr.Franje Tuđmana 1
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Domagoj Centner
E-pošta: domagoj.centner@vukovar.hr
Telefon: +385 32456597
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vukovar.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava i sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara

 

Referentni broj: VV-23-3
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03452000 Drveće
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je sadni materijal – sadnice stabala te sadnja drvoreda na javnim površinama na području grada Vukovara, sukladno uvjetima naznačenim u dokumentaciji o nabavi. Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku sadnica stabala, sadnju i njegu sadnica u razdoblju 9 (devet) mjeseci po sadnji pojedinog stabla (osnovni jamstveni rok, a razdoblje je duže ukoliko odabrani ponuditelj ponudi duži jamstveni rok).

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/10/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 165-519678

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 10/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 10/10/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: