Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.05.2016. 07:58

Nabavka goriva za motorna vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

529-7-1-13-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA-AERODROM MOSTAR"
D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227190170003
Kontakt osoba Marinko Raguž
Adresa Ortiješ bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 350-212
Faks (036) 350-212
Elektronička pošta mostar-airport@tel.net.ba
Internet adresa www.mostar-airport.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Djelatnosti zračne luke

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva za motorna vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo za motorna vozila
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

15 000 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Međunarodna zračna luka aerodrom Mostar, Ortiješ bb, 88000 Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskopj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u Tenderskopj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskopj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u Tenderskopj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskopj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 10,00 %
2 Uvjet i način plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

25.5.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 25.5.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Međunarodna zračna luka aerodrom Mostar, Ortiješ bb 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) Ugovornog tijela i ponuditelja vodi se u pisanoj formi, na
način da se ista dostavlja poštom ili osobno na adresu Ugovornog tijela iz tenderske dokumentacije.
Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije se podnosi u pisanoj formi i isti mora biti ovjeren od strane ovlaštene
osobe ponuditelja.
Zahtjev se podnosi fax-om, putem pošte ili osobno na protokolu Ugovornog tijela.
Tenderska dokumentacija s originalnim obrascima se dostavlja u roku od tri dana od dana zaprimanja pismenog zahtjeva za
preuzimanje iste, isključivo putem pošte.
U slučaju da ponuditelj traži pojašnjenje tenderske dokumentacije, isto će učiniti u pisanoj formi, na način da se isto
dostavlja poštom ili osobno na adresu Ugovornog tijela iz tenderske dokumentacije.
Svaka druga komunikacija za Ugovorno tijelo nije prihvatljiva niti obvezujuća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: