Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 10:52

Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-230-3-166/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

2000017036 - Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928210-3 Drveni stubovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

430000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Elektrodistributivne podružnice JP EP BiH d.d. - Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa nacrtom ugovora.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje
u kojoj je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Autorizacija proizvođača za isporuku drvenih stubova, za slučaj da ponuđač nudi robu koju nije sam proizveo.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM/15,34 €

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.6.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.6.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, IV sprat,
sala 430

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15,
71000 Sarajevo, IV sprat, soba br. 416. ( Potrebno je dostaviti dokaz o uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za
izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail
adresom).
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Amela Karić, broj telefona 033 751-782.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati
faksom na broj 033 751-756, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, protokol.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na račun broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH – otkup tenderske dokumentacije za tender broj: 2000017036 - Nabavka drvenih
stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo, IBAN CODE:
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu „sve troškove snosi nalogodavac“(our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist
JP EP BIH – otkup tenderske dokumentacije za tender broj 2000017036 - Nabavka drvenih stubova za potrebe
elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-782
Faks (033) 751-756
Elektronska pošta a.karic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: