Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 07:39

Nabavka goriva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-1-1-42-3-57/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09132100-4 Bezolovni benzin
  09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

90 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Alije Izetbegovića br.25, Zavidovići


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Olovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

100 000 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište PJ OlovoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Vareš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

58 000 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište PJ VarešANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Zavidovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

66 000 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u ZavidovićimaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Kakanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

28 500 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u KaknjuANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Zenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

22 500 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište PJ ZenicaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Žepče, PJ Tajan i Uprava Zavidovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

8 750 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u Žepču i ZavidovićimaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Maglaj i PJ Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

6 500 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u Maglaju i TešnjuANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za PJ Visoko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i)
09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 000 litara

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa u Visokom
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: