Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 10:10

Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe distributivnih preduzeća

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-247-3-189/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Nidzara Ziga
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe distributivnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- LOT 40


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe distributivnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- LOT 40

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31211300-1 Osigurači


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

115000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralna skladišta distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 (četiri) mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

1.) Uspješno iskustvo Ponuđača u realizaciji minimalno dva ugovora čijim su predmetima bile isporuka NN i SN osigurača,
postolja osigurača, limitatora i srodne opreme, u posljednjih 3 (tri) godine. Vrijednost ovih ugovora (uključivo i potpisanih
ugovora čija je realizacija u toku) mora biti minimalno 120.000 KM bez PDV-a.
2.) Ponuđač za opremu koju nudi a ne proizvodi, treba posjedovati odgovarajuća pisma odobrenja. Poželjno je imati ovakvo
pismo za sve, ali je obavezno za sljedeće stavke:
- postolje osigurača u kućištu na kojem je obezbijeđeno plombiranje ("pancir"),
- topljivi ulošci visokoučinskih osigurača,
- topljivi ulošci visokonaponskih osigurača s udarnom iglom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,34 EUR-a

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo šetalište br.15, sala br: 430/IV sprat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će
istu preuzeti lično ili žele dostavu poštom (na navedenu adresu na zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku
dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svaki radnim danom od 15.06.2016 do 01.07.2016. godine od 09.00 sati do 14,00
sati u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15 (kancelarija br.413/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači su dužni predočiti zahtjev za učešće i dokaz o izvršenoj uplati na
ime naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog organa broj: 3060510000013961 – Hypo Alpe – Adria
Bank d.d. Mostar , 1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo ,1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. za firme
izvan BiH na račun broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod Vakufske
banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije -Tender br: 2000017111. Kod davanja naloga za plaćanje
obavezno je naznačiti klauzulu “sve troškove snosi nalogodavac” (our…)
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju,
ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon predočenja dokaza o
izvršenoj uplati.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nidzara Ziga
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-785
Faks (033) 751-799
Elektronska pošta n.ziga@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: