Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 11:28

Nabavka policijske obuće i odjeće

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1430-7-1-5-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA POLICIJE MUP-A BPK
IDB/JIB 4245013020067
Kontakt osoba Mirsad Dučić
Adresa Zaima Imamovića
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 223-593
Faks (038) 223-593
Elektronska pošta mducicgomup@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka policijske obuće i odjeće


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka policijskih poludubokih i dubokih taktičkih čizama, kao i taktičkih polo i T majica.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.6.2016. 10:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Uprava policije MUP BPK Goražde, Zaima Imamovića br. 5 Sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

kao u TD


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

policijska čizma taktička duboka i poluduboka crna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka policijske taktičke duboke i poluduboke čizme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

po 22 para

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

VI Dodatne informacije

kao u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

policijske polo i T majice crne

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka policijskih taktičkih majica kratkih rukava polo i T crne boje.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

po 44 komada

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa.

VI Dodatne informacije

kao u TD.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: