Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 09:23

Nabavka terenskih i kombi vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1420-1-1-20-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
IDB/JIB 4200824880038
Kontakt osoba Danijela Iveljić
Adresa Braće Mulića 38
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-905
Faks (033) 772-982
Elektronska pošta danijela.iveljic@sps.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih vozila i to 2 nova terensk avozila s pogonom 4x4x i dva nova kombi vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.8.2016. 16:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, Ul. Braće Mulića 38. Sarajevo, Novi
Grad


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novih terenskih vozila sa pogonom 4x4, 2 kom.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih terenskih vozila sa pogonom 4x4, 2 kom.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

2 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55556,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke roba (u kalendarskim danima) 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Službe za poslove sa strancima, ul. Braće Mulića br.38.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novih kombi vozila, 2 kom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih kombi vozila, 2 kom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

2 kom.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

83760,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke roba (u kalendarskim danima) 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Službe za poslove sa strancima, ul. Braće Mulića br. 38.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Security, Service for Foreigners Affairs
UIN 4200824880038
Contact person Danijela Iveljić
Address Braće Mulića 38
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 779-905
Fax number (033) 772-982
Email address danijela.iveljic@sps.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

The purchase of new vehicles

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of new terrain vehicle with four wheel drive (4x4) - units 2, purchase of new van vehicle (2 units)

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to
transportation

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As defined tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

9.8.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 9.8.2016. 16:00:00
Address and place ul. Braće Mulića br. 38, 71165 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: