Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 12:47

Nabavka ratraka mašine za uređenje ski staza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

707-1-1-150-3-52/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200347000004
Kontakt osoba Haris Smailhodžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ratraka mašine za uređenje ski staza .


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114000-9 Vozila za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

500000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i istovara je OJ Ski centar Bjelašnica.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Broj odrađenih radnih sati 20,00 %
2 Starost vozila 20,00 %
3 Cijena 60,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.11.2018. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.11.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Alipašina bb, dvorana Zetra ulaz E


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Haris Smailhodžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Haris Smailhodžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name KJP ZOI'84 OCS d.o.o.
UIN 4200347000004
Contact person Haris Smailhodžić
Address Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 276-142
Fax number (033) 212-027
Email address komercijala@zoi84.ba
Website address www.zoi84.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

purchase of a used machine for arranging ski trails

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject of public procurement is the purchase of used machines for the organization of ski trails. The subject of
procurement is determined by the Technical specification which is annexed to the tender documentation. In order for the
offer to be considered as a suitable vehicle, it must satisfy all the requirements specified in the Technical Specification.
Purchaser purchases exclusively used vehicles, serviced and ready to work on ski trails immediately after delivery.


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 34114000-9 Specialist vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantity of the subject of procurement: 2 vehicles are purchased.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

22.10.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.11.2018. 10:30:00
Address and place Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

There is no fee for the TD. Tender documentation can be downloaded on the portal of the Public Procurement Agency
https://www.ejn.gov.ba/. only after the completion of the registration procedure. The registration process is very simple, it
takes a short time and it is free.In order for the bidder to participate in the public procurement procedure for which the
tender documentation is published on the Public Procurement Portal, it is not sufficient for the bidder to be registered and
activated, but also to directly undertake the tender documentation for the specific procedure. At the moment when the
bidder takes over the tender documentation, it is possible, as already stated, to clarify the tender documentation, to create
a report on its takeover as proof of takeover and to prove timely use of legal remedies. All correspondence regarding the
subject matter of the procurement takes place ONLY through the portal of the Public Procurement Agency where the tender
documentation is published. Through the portal of the Public Procurement Agency, interested bidders can ask questions
and ask for other clarifications for the subject procurement.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: