Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-157/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051211336
Faks: 051211336
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
okvirne količine navedene detaljno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
F.C.O. Kupca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema
zemlji porijekla.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM na ŽR 565-501-4200000-338
ili na blag.pred.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića br.93, Banja Luka,Sala za
otvaranje tendera
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
E-mail:sanela.jungic@postesrpske.com
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
E-mail:sanela.jungic@postesrpske.com
(M1-A-7025-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: