Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka materijala, opreme i izvođenje radova za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS sistema za potrebe ED Mostar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 258-1-1-6-763/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 258-1-1-1-685/13
Datum objave obavještenja: 8.4.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 17.5.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 31.5.2013, vrijeme: 9:30.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 31.5.2013, vrijeme: 10:30,
mjesto: Vilsonovo šetalište 15, sala broj 145/II.
(M1-F-7042-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: