Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga održavanja mreže digitalnih radio modema (DRM)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 258-7-2-4-781/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Konkurentski Zahtjev za dostavu ponuda broj: 200005562-IKT
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluge održavanja mreže digitalnih radio modema (DRM) opreme
za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP EP BiH
d.d.-Sarajevo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 10:30
Adresa i mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,
Vilsonovo šetalište br.15.
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska pošta (e-mail):a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
(M1-D-8299-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: