Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade studije konsolidacije i integracije informacionih sistema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-812/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Istraživačke i razvojne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada studije: Konsolidacija i integracija informacionih sistema u
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana od zaključenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 10.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 9:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo šetalište
15, sala 145/2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu
preuzeti lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na ovlašteni fax broj: 00387 33 75 17 73.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo
šetalište 15, (kancelarija br.305/IV).
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
2000002686P IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac"(our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj.2000002686P
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-8729-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: