Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade svih faza Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP Sarajevo)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O.
MOSTAR
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 272-1-2-3-131/13
Broj obavještenja o nabavci: 272-1-2-1-111/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Lejla Hodžić
Adresa: Braće Fejića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227691540005
Telefon: 036512300
Faks: 036512301
Elektronska pošta(e-mail):info@jpautoceste.ba
Internet adresa(web):www.jpautoceste.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu prometa
(COKP Sarajevo)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada svih faza Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu
prometa (COKP Sarajevo)
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
200.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar , Operativni ured u Sarajevu, ul.
Dubrovačka 6, Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 (tri) mjeseca
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 21.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-8618-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: