Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga posredovanja u prodaji avionskih karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 02.09.2013

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 251-1-2-3-37/13
Broj obavještenja o nabavci: 251-1-2-1-23/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Srđan Vuković
Telefon: 033281268
Elektronska po{ta: srdjan.vukovic@mvp.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 490.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Posredovanje u prodaji avionskih karata
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Posredovanje u prodaji avionskih karata putem otvorenog postupka
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
(M1-C-12512-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: