Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila za potrebe Distribucije električne energije - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila locirana na području SBK i ZDK)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 16.09.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 307-1-2-3-603/13
Broj obavijesti o nabavi: 307-1-2-1-509/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jerko Kordić, dipl.ing.cest.pr.
Telefon: 036335729
Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a u KM: 65.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne
energije - Škoda, VNJ, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila
locirana na području SBŽ i ZDŽ)
II.4.b Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne
energije - Škoda, VNJ, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila
locirana na području SBŽ i ZDŽ)
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisno-radionički prostor ponuditelja na području SBŽ i ZDŽ
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.5. Dodatne informacije
Odluka o otkazivanju postupka broj I-5950/13 od 12.08.2013.
godine
(M1-C-13096-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: