Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i održavanja vozila za potrebe Distribucije električne energije - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila locirana na području SBK i ZDK)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-509/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jerko Kordić, dipl.ing.cest.pr.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska pošta(e-mail):jerko.kordic@ephzhb.ba
Internet adresa(web):www.ephzhb.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 65.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne
energije - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila
locirana na području SBŽ i ZDŽ)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne
energije - Škoda, VW, Seat, Audi, Lada i ostala vozila (vozila
locirana na području SBŽ i ZDŽ)
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisno-radionički prostor ponuditelja na području SBŽ i ZDŽ
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 21.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:27.6.2013 Vrijeme:11:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavljači mogu preuzeti
tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u
mogućnosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se
na njegov zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom (u slučaju da se
dostavljanje vrši brzom poštom troškove dostavljanja snosi doba-
vljač). Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresirani
ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od
30,00 KM sa PDV-om na ‘iro račun Naručitelja broj
3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539
(za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN:
BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala
Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Servisiranje i održavanje vozila za
potrebe Distribucije električne energije - Škoda, VNJ, Seat, Audi,
Lada i ostala vozila (vozila locirana na području SBŽ i ZDŽ)
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail:mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(M1-A-7468-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: