Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-1344/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kovačević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Telekomunikacijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2015,2016,2017,
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 26.923,07
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge VPN mobilne telefonijeza potrebe Direkcije za
finansije Brčko distrikta BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena mjesečne pretplate,
učešće: 65,00 %
2. Cijena telef. saobraćaja
prema drugim mrežama, učešće: 25,00 %
3. Obračunski period za poziv
prema drugim mrežama, učešće: 5,00 %
4. Ukupni inicijalni troškovi,
učešće: 5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 4.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: sala 59, zgrada Vlade
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u kancelariji 69 uz
dostavu zahtjeva i dokaza o uplati takse za otkup tendera u iznosu
od 10,00 KM. Taksa se uplaćuje na ŽR: 154-921-20034345-03, vrsta
prihoda 721-124, opština 099, buxetska organizacija 1504001
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Miralem Kovačević
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
Elektronska po{ta: miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
(A-12373-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: