Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga periodičkog pregleda i ispitivanja sredstava rada, vatrodojavnih sustava i hidrantskih mreža

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 73-1-2-3-1119/14
Broj obavijesti o nabavi: 73-1-2-1-972/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Božo Knežević
Telefon: 036395485
Elektronska po{ta: bozo.knezevic@hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 2
II.2.b Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Periodički pregled i ispitivanje sredstava rada, vatrodojavnih
sustava i hidrantskih mreža
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Periodički pregled i ispitivanje sredstava rada, vatrodojavnih
sustava i hidrantskih mreža i to:
LOT 1 - pregled i ispitivanje sredstava rada
LOT 2 - pregled i ispitivanje vatrodojavnih sustava i
hidrantskih mreža
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pregled i ispitivanje sredstava rada
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1 - Pregled i ispitivanje sredstava rada
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tehničke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ponuđeni rok za izvršenje radova s uključenim ponuđenim
jamstvenim rokom
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.7.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pregled i ispitivanje vatrodojavnih sustava i hidrantskih mreža
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 2 - Pregled i ispitivanje vatrodojavnih sustava i hidrantskih
mreža
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Tehničke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ponuđeni rok za izvršenje radova s uključenim ponuđenim
jamstvenim rokom
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.7.2014.
(C-13149-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: