Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka usluga projektiranja u arhitekturi, arhitektonskih, tehničkih usluga i usluga planiranja

Izvor: Official Journal of the European Union, 26.08.2014.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Struga: Usluge projektiranja u arhitekturi

2014/S 162-291271

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Struga
Mother Teresa Square nn
Služba(e) za kontakt: Struga
Na pažnju (osoba za kontakt): Stojanco Shoposki
6330 Struga
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Telefon: +389 46781223
E-pošta: s.soposki@struga.gov.mk
Telefaks: +389 46781434

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71220000, 71240000

Opis
Usluge projektiranja u arhitekturi.
Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 6.10.2014 - 13:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
6.10.2014 - 13:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
engleski.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: