Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga prenoćišta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 254-1-2-3-400/14
Broj obavještenja o nabavci: 254-1-2-1-361/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARDŽIĆ
Telefon: 051335100
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Hotelske i restoranske usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 51.282,06
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Obezbjeđenje prenoćišta za zaposlene u Upravi za indirktno
oporezivanje BiH na području grada Banja Luka
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
cca 600 noćenja na godišnjem nivou
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Banja Luka
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 29.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
60,24 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
76,93 KM
(C-13558-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: