Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hotelskih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA
U F BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 447-7-2-4-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH
Kontakt osoba: Ramiz Šahić
Adresa: Halida Nazečića 4
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200815380006
Telefon: 033562550
Faks: 033445475
Elektronska po{ta: cestfbih@cest.gov.ba
Internet adresa:www.cest.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Hotelske i restoranske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Hotelske usluge
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Hotelske usluge za potrebe odrzavanja konferencija, seminara i
ostalih edukativnih aktivnosti u organizaciji JU Centra za edukaciju
sudija i tužilaca u F BiH za Kanton Sarajevo.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 22.9.2014. Vrijeme: 16:00
Adresa i mjesto: Ulica Halida Nazečića br. 4 71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Navedeni zahtjev odnosi se samo na područje Kantona Sarajevo.Za
sve dodatne informacije mozete se obratiti , a tel: 033-562-550 ili na
e-mail cestfbihŽcest.gov.ba
(D-13901-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: