Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga nadzora radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata na području ZHŽ, HBŽ, HNŽ, SK, SBŽ, USK, ZDK, TK, PŽ, BPK, Republike Srpske i Brčko Distrikta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-1132/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Milodrag Petrović
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 063363168
Faks: 039663373
Elektronska po{ta: milodrag.petrovic@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 4
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluge nadzora radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabava usluge nadzora radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata JP HT DD Mostar
Lot 1 Usluge - "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na
području ZHŽ, HBŽ i HNŽ.
Lot 2 Usluge - "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na
području SK, SBŽ, USK.
Lot 3 Usluge - "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na
području ZDK, TK, PŽ, BPK.
Lot 4 Usluge - "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na
području Republike Srpske i Brčko Distrikt.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:15.10.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.10.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim
radnim danom (od 8,00 do 16,00 sati) do roka određenog za
preuzimanje tenderske dokumentacije, na adresi navedenoj u točki
I.1 (Ured: protokol), uz predočenje dokaza o uplati otkupnine u
iznosu od 30,00 KM na račun 3381002202842183 kod UniCredit
Bank d.d. u korist JP HT d.d. Mostar, s naznakom "Dokumentacija
za nadmetanje za uslugu Nadzor radova na izgradnji infrastrukture
telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar", odnosno
Ugovorno tijelo će dobavljačima otpremiti tendersku dokumenta-
ciju (poštom ili elektronskim putem) u roku od tri dana nakon
primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Samo oni
ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu
dostaviti svoje ponude.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih
objekata" JP HT d.d. Mostar na području ZHŽ,HBŽ i HNŽ.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Lot 1: "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacij-
skih objekata" JP HT d.d. Mostar na području ZHŽ, HBŽ i HNŽ.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Okvirni Ugovor. Jedna godina od dana potpisa Ugovora.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje ZHŽ, HBŽ i HNŽ
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih
objekata" JP HT d.d. Mostar na području SK, SBŽ, USK.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Lot 2: "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacij-
skih objekata" JP HT d.d. Mostar na području SK, SBŽ, USK.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Okvirni Ugovor. Jedna godina od dana potpisa Ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje SK, SBŽ, USK
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih
objekata" JP HT d.d. Mostar na području ZDK, TK, PŽ, BPK.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Lot 3: "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacij-
skih objekata" JP HT d.d. Mostar na području ZDK, TK, PŽ, BPK.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Okvirni Ugovor. Jedna godina od dana potpisa Ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje ZDK, TK, PŽ, BPK
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
"Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih
objekata" JP HT d.d. Mostar na području Republike Srpske i Brčko
Distrikt.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Lot 4: "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacij-
skih objekata" JP HT d.d. Mostar na području Republike Srpske i
Brčko Distrikt.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Okvirni Ugovor. Jedna godina od dana potpisa Ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje Republike Srpske i Brčko Distrikt
(A-14215-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: