Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.12.2020. 13:44

(poništenje poziva) Nabavka usluga izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banja Luci

Izvor: Akta.ba, 23.12.2020.

Broj: 12-G-4354/20
Dana: 23.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), a u vezi sa članom 69. stav 2. tačka (e) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (,,Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi

O D L U  K U
o poništenju postupka javne nabavke

I
Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke za nabavku broj 20-404-430/20 - „Izmjena dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banja Luci“ o poništenju postupka javne nabavke, u skladu s članom 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članom 26. stav 2. alineja (5) Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (,,Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 34/19).

II
Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e
Odsjek za javne nabavke pokrenuo je postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku broj 20-404-430/20 - „Izmjena dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banja Luci“, Odlukom Gradonačelnika broj 12-G-4259/20 od 15.12.2020. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 2.000,00 KM. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Poziv za dostavljanje ponude upućen je privrednom subjektu: „ZAVOD ZA IZGRADNjU“ a.d. Banja Luka.
Pozivom za dostavljanje ponuda određen je krajnji rok za dostavljanje ponuda, 21.12.2020. godine, do 11:00 časova. Dostavljena je ponuda ponuđača „ZAVOD ZA IZGRADNjU“ a.d. Banja Luka. Ukupna vrijednost ponude iznosi 4.680,00 KM sa PDV-om.
Imajući u vidu navedeno, Odsjek za javne nabavke je ugovornom organu predložio donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke, u skladu s članom 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članom 26. stav 2. alineja (5) Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (,,Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 34/19). Član 69. stav 2. tačka (e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) glasi: „Ugovorni organ je obavezan da poništi postupak javne nabavke u sljedećim slučajevima: e) cijene svih
  
prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku“. Član 26. stav 2. alineja (5) Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (,,Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 34/19) glasi: „Ugovorni organ je obavezan da poništi postupak javne nabavke u sljedećim slučajevima: 5) cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku“.
Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Odsjeka i odlučio kao u dispozitivu.

 

G R A D O N A ČE L N I K

mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: