Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 09:37

(HR) (izmjena) Nabavka usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)

Izvor: Official Journal of the European Union, 12.01.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge povezane s upravljanjem

2021/S 007-012489

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 233-575613)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Pružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), 2 grupe

 

Referentni broj: 010-002-33-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79420000 Usluge povezane s upravljanjem
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Pružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM).

Otvoreni postupak se provodi radi predmeta nabave Pružanje usluga upravljanja projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), opisanog u Projektnom zadatku grupe 1 i grupe 2.

Predmet nabave obuhvaća angažman stručnjaka koji će Naručitelju pružati podršku u procesu provedbe velikog infrastrukturnog projekta izgradnje i opremanja Dječjeg centra za translacijsku medicinu.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/01/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 233-575613

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 31/12/2020
Lokalno vrijeme: 09:30
Glasi:
Datum: 13/01/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 31/12/2020
Lokalno vrijeme: 09:30
Glasi:
Datum: 13/01/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: