Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2021. 14:23

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja medicinskih aparata, lotovi 2 i 5

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

765-1-2-328-4-149/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Dijana Ožegović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40235,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje medicinskih aparata , podjeljeno u pet lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje medicinskih aparata, podijeljeno u šest lotova- RTG aparat Shimadzu, aparati u Službi za stomatološku
zdravstvenu zaštitu, defibrilator Medtronic, UZV aparati LOGIQ, UZV Mindray, UZV Toshiba

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servis aparata u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servis aparata u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne
opreme

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6125,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

25.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV aparata Mindray

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV aparata Mindray

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne
opreme

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1250,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEV 1. Datum poništenja

25.6.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: