Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.12.2021. 10:31

Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini i osiguranje motornih vozila u 2022. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

795-1-2-103-3-97/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Enida Omerhodžić, 035 300-530
Adresa Tihomila Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini i osiguranje motornih vozila u 2022. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini - LOT 1 i
i osiguranja motornih vozila u 2022. godini - LOT 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.12.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Tuzli, ul.dr. Tihomila Markovića br. 1, Tuzla
Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika u 2022. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.01.-31.12.2022.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok isplate osigurane sume 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:30

X Dodatne informacije

Podkriterij cijena 90% se odnosi na sume osiguranja raspoređene prema rizicima:
- trajni invaliditet 40%
- smrt usljed nesretnog slučaja 30%
- smrt usljed bolesti 20%
Podkriterij rok isplate osigurane sume 10% se odnosi na rok isplate osigurane sume nakon kompletiranja dokumentacije


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje motornih vozila u 2022. godini

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga osiguranje motornih vozila u 2022. godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.01.-31.12.2022.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 17.12.2021. 13:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: