Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.03.2022. 14:18

(poništenje poziva) Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini i osiguranje motornih vozila u 2022. godini, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2022.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

795-1-2-103-4-36/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Enida Omerhodžić, 035 300-530
Adresa Tihomila Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini i osiguranje motornih vozila u 2022. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini - LOT 1 i
i osiguranja motornih vozila u 2022. godini - LOT 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranja radnika Univerziteta u Tuzli u 2022. godini

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika u 2022. godini

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.01.-31.12.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok isplate osigurane sume 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ugovorni organ postupio po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3624-7/21 od 03.02.2022. godini
03.02.2022. godine i poništio postupak.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

8.2.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: