Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 09:06

Nabavka usluga hotelskog smještaja u BiH

Izvor: Akta.ba, 06.06.2022.

JU „CENTAR ZA КULTURU I 0BRA30VANJE“ L AКTAŠI

 

Broj: 187-06/22 

Datum: 06.06.2022. godine

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16), pripremljen je

 

JAVNI POZIV

ZA „NABAVКU USLUGA HOTELSКOG SMJEŠTAJA“ U BIH

 

1.         NAZIV UEOVORNOG OREANA

JU „Centar za kulturu i obrazovanje“,

Ulica Кarađorđeva 58, 78 250 Laktaši JIB:4401185940003

Tel: 051/532-217, e-mail: kulturnicentar.info@gmail.com

 

2.         OPIS PREDMETA NABAVКE I TEHNIČКE SPECIFIКACIJE

-           Usluge smještaja za učesnike manifestacija (17. Internacionalni festival amaterskog teatra, Likovna kolonija ,,Lasta“)

-           Usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama

-           JPJN: 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja

-           JPJN: 55250000-7 Usluge iznajmljivanja smještaja u namještenom objektu za kratkotrajan boravak

-           JPJN: 55270000-3 Usluge koje pružaju objekti u kojima se nudi noćenje sa doručkom

-           Tehnička specifikacija: hotelski i drugi smještaj učesnika

-           Mjesto pružanja usluga: u Republici Srpskoj, u Laktašima

-           Maksimalna udaljenost smještajne jedinice je do 2 km od sjedišta Ugovornog organa

-           Svi ponuđači koji su udaljeni preko 2 km , dužni su obezbijediti prevoz učesnika za vrijeme trajanja manifestacija ,na mjesto dešavanja istih , no potrebi i tri puta dnevno.

 

3.         PROCJENJENA VRIJEDNOST PONUDE - CJENOVNIКA 7.000,00 КM

 

4.         NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE - CJENOVNIКA

Putem pošte, faksa, elektronski

 

5.         VRSTA POSTUPКA NABAVКE:

Usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama

 

6.         PERIOD NA КOJI SE ZAКLJUČUJE UEOVOR:

Uz zaključivanje Ugovora, jednokratno, za vrijeme trajanja manifestacije. Plaćanje no fakturama ( do 31.12.2022.)

JU „CENTAR ZA КULTURU I OBRAZOVANJE “ L A К T A Š I

 

7.         ADRESA HA КOJU SE PONUDA - CJENOVNIК DOSTAVLJA:

Adresa: Кarađorđeva 58, 78 250 Laktaši

Fah: 051/532-217

e-mail: kulturnicentar.info@gmail.com

 

8.         DA LI SE UEOVOR ZA USLUGE ZAКLJUČUJE ZA JEDNOКRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUEE

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi ugovornog organa, do kraja tekuće godine.Ugovor se zaključuje jednokratno ,a usluga će se izvršiti u periodu od 22.06.-26.06.2022.godine i u periodu od 19.08-25.08.2022.godine.

 

9.         КRAJNJI ROК ZA DOSTAVU PONUDA - CJENOVNIК

Кrajnji rok za dostavu ponuda - cjenovnika je 20.06.2022.godine u 12:00 časova na adresu navedenu u tački 1. ovog poziva.

 

10.       OSOBA ZA КONTAКT:

Vesna Erahovac, 051/532-217, e-mail: kulturnicentar.info@gmail.com

 

http://opstina-laktasi.com/wp-content/uploads/2022/06/JU-Centar-za-kulturu-i-obrazovanje-Javni-poziv-SMJESTAJ.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: