Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 08:05

Nabavka pomoćnih/balansnih usluga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1253-1-2-8-3-9/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
IDB/JIB 4200777780003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirza Dizdarević
Adresa Hifzi Bjelevca 17
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 720-461
Faks (033) 720-405
Elektronska pošta a.redzep@nosbih.ba
Internet adresa www.nosbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pomoćnih/balansnih usluga

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pomoćnih/balansnih usluga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09310000-5 Električna energija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo
Datum i vrijeme 01.08.2022. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka sekundarne regulacije (aFRR)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka sekundarne regulacije (aFRR)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16500000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tercijarne regulacije nagore (mFRR nagore)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tercijarne regulacije nagore (mFRR nagore)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15500000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tercijarne regulacije nadole (mFRR nadole)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka tercijarne regulacije nadole (mFRR nadole)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka primarne regulacije (FCR)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka primarne regulacije (FCR)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.08.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.08.2022. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina
UIN 4200777780003
Contact person Mirza Dizdarević
Address Hifzi Bjelevca 17
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Ilidža
Telephone (033) 720-461
Fax number (033) 720-405
Email address a.redzep@nosbih.ba
Website address www.nosbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Ancillary/Balancing Services Procurement

II 1.b. Description of the object of the contract

Ancillary/Balancing Services Procurement

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 09000000-3 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
Additional object(s) 09310000-5 Electricity

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka sekundarne regulacije (aFRR) 2 27.07.2022.
2 Nabavka tercijarne regulacije nagore (mFRR nagore) 2 27.07.2022.
3 Nabavka tercijarne regulacije nadole (mFRR nadole) 2 27.07.2022.
4 Nabavka primarne regulacije (FCR) 2 27.07.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka sekundarne regulacije (aFRR) 0 01.08.2022. 11:30
2 Nabavka tercijarne regulacije nagore (mFRR nagore) 0 01.08.2022. 11:30
3 Nabavka tercijarne regulacije nadole (mFRR nadole) 0 01.08.2022. 11:30
4 Nabavka primarne regulacije (FCR) 0 01.08.2022. 11:30
 
Address and place Hifzi Bjelevca 17, Sarajevo


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: