Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.06.2022. 09:43

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu, lot 5

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

266-1-2-67-4-162/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Edin Sijamić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po
transakcijskom računu“.
Nabavka je podijeljena u pet LOT-ova:
LOT 1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM,
LOT 3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM,
LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM,
LOT 5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

31.5.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: