Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2022. 09:14

(aukcija) Nabavka usluga kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-2-67-3-104/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edin Sijamić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po
transakcijskom računu“.
Nabavka je podijeljena u pet LOT-ova:
LOT 1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM,
LOT 2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM,
LOT 3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM,
LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM,
LOT 5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtijeva se, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Dozvola (ovlaštenje) za rad izdata od strane Agencije za bankarstvo (za ponuđače koji su registrovani u Bosni i Hercegovini),
ili ekvivalentan dokument nadležnog organa (tijela) iz zemlje u kojoj je registrovan ponuđač, kojim se dokazuje njihovo
pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.4.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edin Sijamić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 19
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-964
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
1: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 5.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
2: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
3: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 3.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu LOT
5: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM za period od 12 mjeseci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna jedinica banke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.04.2022. 10:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: