Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 15:30

Nabavka usluga vanjskog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavnaje izvještaja koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

876-7-2-107-3-29/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200197860000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Merisa Šušić Omanović
Adresa Obala Kulina bana 8/3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 724-220
Faks (033) 661-621
Elektronska pošta direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa www.bh-gas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izbor vanjskog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavnaje izvještaja
koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izbor vanjskog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja za 2021./2022. godinu i sačinjavnaje izvještaja
koji su definisani Ugovorom o kreditu sa EBRD-om

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79212100-4 Usluge finansijske revizije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD i ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema čl. 46. ZJN BiH i TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema čl. 47. ZJN BiH i TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema čl. 48. i 50. ZJN BiH i TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 50,00 %
2 broj sati utrošenih na predrevizijske radnje za 2022. godinu 30,00 %
3 broj sati utrošenih na revizijske radnje za 2021. i 2022. godinu 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.7.2022. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8/III 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 18.7.2022. 13:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: