Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 09:25

(poništenje) Nabavka usluga revizije FIGAP II Programa za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 08.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

 

Broj: JN-01-16-4-1 -4/23 Sarajevo,  08.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačke b), stava (2) tačke d) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka nabavke usluga revizije FIGAP II Programa za 2022. godinu

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke usluga revizije FIGAP II Programa za 2022. godinu putem direktnog sporazuma iz razloga što je ponuđač BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo u sklopu ponude dostavio Aktuelni izvod iz sudskog registra koji je registriran na ime GO Finance d.o.o. Sarajevo. Na osnovu navedenog poništava se postupak javne nabavke iz razloga što ponuda nije kvalifikovana (prihvatljiva) pozivajući se na član 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke na e-mail: info@bakertillyreopinion.ba i objavit će se na vveb stranici Ministarstva.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke usluge revizije FIGAP II Programa za 2022. godinu broj: JN-01-16-4-1-1/23 od 24.02.2023. godine i Zahtjeva za ponudu broj: JN-01-16-4-1-2/23 od 24.02.2023. godine, poslan je Zahtjev za ponudu putem portala javnih nabava prema sljedećim ponuđačima:

 

1.         BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo.

 

2.         REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo,

 

3.         AUDITING d.o.o. Sarajevo.

 

Rok za prijem ponuda: 06.03.2023. godine do 12:00 sati (putem portala javnih nabavki).

 

Razmatranje ponuda obavljeno je dana 06.03.2023. godine u 12:30 sati u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 3, Sarajevo, ured 116/1.

 

Dostavljena je jedna ponuda u definiranom roku i to: 1. BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo. Iznos ponude: 4.190,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.902,30 KM sa PDV-om.

 

Analizirajući dostavljeni Aktuelni izvod iz sudskog registra, utvrđeno je da se ne odnosi na ponuđača BAKER TILLY RE OPINION d.o.o. Sarajevo, već je navedeno da se radi o dobavljaču GO Finance d.o.o. Sarajevo. Na osnovu navedenog ponuda se ne može smatrati kvalifikovanom.

 

Na osnovu navedenog poništava se postupak javne nabavke iz razloga što ponuda nije kvalifikovana (prihvatljiva) pozivajući se na član 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba.

 

MINISTAR dr Sevlid Hurtić

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: