Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 10:26

(aukcija) Nabavka usluga analize postojećeg stanja i procedura povezanih sa naplatom izvornih prihoda u Opštini Šamac sa izradom preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

144-7-2-27-3-15/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠAMAC
IDB/JIB 4400484130003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dušan Jovanović
Adresa Kralja A. I Karađorđevića 4
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 611-237
Faks (054) 620-300
Elektronska pošta office@opstinasamac.org
Internet adresa www.opstinasamac.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šamac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Istraživačke i razvojne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog same prirode posla nemogućnost podjele na lot-ove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Analiza postojećeg stanja i procedura povezanih sa naplatom izvornih prihoda u Opštini Šamac sa izradom
preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka usluge "Analiza postojećeg stanja i procedura povezanih sa naplatom izvornih prihoda
u Opštini Šamac sa izradom preporuka za integraciju i efikasnije korištenje postojećih informatičkih alata"a
na osnovu predmetne tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73200000-4 Usluge savjetovanja u oblasti istraživanja i razvoja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

22000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je opština Šamac i sjedište/poslovna jedinica izabranog ponuđača.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

75 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.03.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Aleksandra Karađorđevića 4, 76230 Šamac (mala sala)
Datum i vrijeme 24.03.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica
www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu „E-
nabavke“.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: