Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2023. 09:47

(HR) (izmjena) Nabavka usluga vanjskih stručnih informatičkih usluga za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta

Izvor: Official Journal of the European Union, 26.05.2023.

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2023/S 101-311938

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Usluge

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 055-160353)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce
Nacionalni registracijski broj: 34016189309
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Karola Božinova
E-pošta: nabava@srce.hr
Telefon: +385 16165810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.srce.unizg.hr/

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Vanjske stručne informatičke usluge za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta

 

Referentni broj: E-VV: 11-01/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Vanjske stručne informatičke usluge za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta sukladno Dokumentaciji o nabavi

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/05/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 055-160353

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 19/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 20/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 19/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 20/06/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: