Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.07.2023. 15:45

(aukcija) Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2023-2024. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-1-2-172-3-91/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Meho Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2023-2024 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabavke su usluge na “Zimsko održavanje lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu
2023-2024 godinu”, na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstvima predviđenim u budžetu/finansijskom planu
za 2023.godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta/finansijskog plana Općine Tešanj za 2023.godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač dokazuje
da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj , Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj:19
Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionog sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 27.08.2023.godine.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste Bobare-Mrkotić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste Bobare-Mrkotić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Miljanovci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Miljanovci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Tešanj-Tešanjka-Lepenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Tešanj-Tešanjka-Lepenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Ćatin Greb-Ripna-Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Ćatin Greb-Ripna-Tešanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

53000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Jevadžije-Planje-Marin Han

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Jevadžije-Planje-Marin Han

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje Stare ceste i Poslovnih zona

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje Stare ceste i Poslovnih zona

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.09.2023. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality of Tešanj
UIN 4218328550008
Contact person Nerminka Handzic i Hasan Ceman
Address Trg Alije Izetbegovića 1
Postal code 74260 Tešanj (bhp sa)
Municipality/City Tešanj
Telephone (032) 650-022
Fax number (032) 650-220
Email address nabavka@opcina-tesanj.ba
Website address www.opcina-tesanj.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Tešanj

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

4218328550008

II 1.b. Description of the object of the contract

Winter road maintenance 2023-2024

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 98000000-3 Other community, social and personal services
Additional object(s) 90620000-9 Snow-clearing services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
265000,00

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Zimsko održavanje lokalne ceste Bobare-Mrkotić 2 27.08.2023.
2 Zimsko održavanje lokalne ceste, Miljanovci 2 27.08.2023.
3 Zimsko održavanje lokalne ceste, Tešanj-Tešanjka-Lepenica 2 27.08.2023.
4 Zimsko održavanje lokalne ceste, Ćatin Greb-Ripna-Tešanj 2 27.08.2023.
5 Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije 2 27.08.2023.
6 Zimsko održavanje lokalne ceste, Jevadžije-Planje-Marin Han 2 27.08.2023.
7 Zimsko održavanje Stare ceste i Poslovnih zona 2 27.08.2023.
8 Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj 2 27.08.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Zimsko održavanje lokalne ceste Bobare-Mrkotić 0 07.09.2023. 10:00
2 Zimsko održavanje lokalne ceste, Miljanovci 0 07.09.2023. 10:00
3 Zimsko održavanje lokalne ceste, Tešanj-Tešanjka-Lepenica 0 07.09.2023. 10:00
4 Zimsko održavanje lokalne ceste, Ćatin Greb-Ripna-Tešanj 0 07.09.2023. 10:00
5 Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije 0 07.09.2023. 10:00
6 Zimsko održavanje lokalne ceste, Jevadžije-Planje-Marin Han 0 07.09.2023. 10:00
7 Zimsko održavanje Stare ceste i Poslovnih zona 0 07.09.2023. 10:00
8 Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj 0 07.09.2023. 10:00
 
Address and place Municipality of Tešanj


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: