Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.10.2023. 10:30

(poništenje aukcije) Nabavka usluga zimskog održavanja lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2023-2024. godinu, lot 5 i 8

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

375-1-2-172-4-133/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Meho Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

5,8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu 2023-2024 godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabavke su usluge na “Zimsko održavanje lokalnih cesta i gradskih i prigradskih ulica za sezonu
2023-2024 godinu”, na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstvima predviđenim u budžetu/finansijskom planu
za 2023.godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalne ceste, Medakovo-Trepče-Šije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Svi ponuđači u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama odbili dodjelu ugovora (prvorangirani, drugorangirani i
trečerangirani)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja


06.10.2023.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje gradskih i prigradskih ulica na području općine Tešanj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4 mjeseca

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Pristigla jedna ponuda, ista je preko procijenjene vrijednosti.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

15.09.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: