Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 13:31

(aukcija) Nabavka usluga opravke i održavanja vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

793-7-2-57-3-209/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7692,31

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke su usluge opravke i održavanja vozila, a što podrazumjeva opravku i održavanje 4 putničkih vozila koja su
u vlasništvu ovog Ugovornog organa. Predmet nabavke uz usluge uključuje i materijal odnosno rezervne dijelove.
Predmet nabavke je podjeljen na 2 (dva) LOT-a:
- LOT 1 - usluge opravke i održavanja vozila VW
- LOT 2 - usluge opravke i održavanja vozila ŠKODA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i uslovi dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljne informacije i uslovi dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i uslovi dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i uslovi dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i uslovi dati u Tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, (Franjevačka 36,
75000 Tuzla)
Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge opravke i održavanja vozila VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vozila koja su predmet opravke i održavanja su:
LOT 1:
1. Putničko vozilo VW Passat B8 – godina proizvodnje 2017.
2. Putničko vozilo VW Caddy 4 - Comby – godina proizvodnje 2019.
3. Putničko vozilo VW Caddy 4 - Comby – godina proizvodnje 2019.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Specifikacija usluga koje su predmet nabavke se nalazi u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

autoservis izabranog ponuđača,

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluge opravke i održavanja vozila ŠKODA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vozila koja su predmet opravke i održavanja su:
LOT 2:
1. Putničko vozilo Škoda Octavia Style – godina proizvodnje 2022.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Specifikacija usluga koje su predmet nabavke se nalazi u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1692,31

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

autoservis izabranog ponuđaća

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.08.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: