Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.10.2023. 08:19

(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja uređaja relejne zaštite i pomoćnih napajanja, lot 1

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1280-1-2-107-4-389/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Protokol javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

123000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JN-OP-314/2023 - Servisiranje uređaja relejne zaštite i pomoćnih napajanja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka Servisiranje uređaja relejne zaštite i pomoćnih napajanja.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje,

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Servisiranje uređaja relejne zaštite Siemens

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje uređaja relejne zaštite Siemens.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje,
ispitivanje i kontrolu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

31.08.2023.

VII 7. Dodatne informacije


Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: JN-OP-314-14/2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: