Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 14:45

Nabavka usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u 2016. godini

Izvor: Akta.ba, 03.03.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2O16. GODINI

 

a) Naziv ugovornog organa:

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, HOTELI SA 3 ILI 4 ZVJEZDICE (U ZAVISNOSTI OD POTREBA)

c) Period na koji se zaključuje ugovor:

UGOVOR SE ZAKLJUČUJE TOKOM 2016.GODINE - po potrebi

d) Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

KRITERIJUM SE UTVRĐUJE PRILIKOM SVAKOG UPUĆIVANJA ZAHTJEVA ZA PONUDU KADA AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA IMA POTREBU NABAVKE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

PRAVNI SUBJEKTI HOTELSKOG SMJEŠTAJA, REGISTROVANI ZA PREDMETNU DJELATNOST,

f) Period važenja ponude:

DO 31.12.2016.GODINE

g) Način dostavljanja ponude:

PUTEM FAKSA, POŠTE I/ILI ELEKTRONSKI; AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA ĆE SE POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA OBRATITI KADA SE UKAŽE POTREBA NA JEDAN OD POMENUTIH NAČINA KOMUNICIRANJA; KOD HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU PONUDOM SE SMATRA ŠTAMPANI IZVOD SA RELEVANTNIH INTERNETSKIH PRETRAŽIVAČA (BOOKING, TRIPADVISOR, HOTELS, LATEROOMS, HOTELSCOMBINED, HOTWIRE ISL.).

h) Adresa na koju se ponuda dostavlja:

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH UL: VELJKA MLAĐENOVIĆA BB 78000 BANJA LUKA FAKS: 051 450 301

i) Datum i vrijeme za provođenja pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačem ako je neophodno: NEMA PREGOVORA

j) Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

NEMA ZAHTJEVA ZA GARANCIJU

k) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBIU TOKU 2016 GODINE. RAČUN ILI FAKTURA SA VAUCHEROM ILI POTVRDOM REZERVACIJE ĆE SE 

SMATRATI ZAKLJUČENIM UGOVOROM

l) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2016. u 12,00 SATI

m) Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumentacija predviđena):

NEMA DODATNE DOKUMENTACIJE

n) AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH FORMIRA KOMISIJU (ČLANOVI KOJI SU U SKLADU SA INTERNIM PROCEDURAMA ZADUZENI DA OBAVE TE POSLOVE) KOJA ĆE PO PRIJEMU SVAKE PRISPJELE PONUDE ISTU EVALUIRATII  PREDLOŽITI DODJELU UGOVORA ILI ODBIJANJE PONUDE, ZAVISNO OD KVALITETA PRISPJELE PONUDE I RASPOLOŽIVOSTI BUDZETSKIH SREDSTAVA U PERIODU NAVEDENOM POD TAČKOM c).

o) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte: NERMINA PAŠIĆ 051 456 050; 066 811 511 n.pasic@almbih.gov .ba

 

Broj: 11-16.6-867-3/16

Datum: 02.03.2016.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: