Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 13:35

Nabavka usluga ispitivanja geomehaničkih svojstava tla sa izradom geomehaničkog elaborata na lokaciji buduće poslovne zgrade Elektroprijenos BiH a.d. Banjaluka, OP Mostar

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1280-7-2-113-3-113/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Vitomir Dodig
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-KZ-71/15 - usluga Ispitivanja geomehaničkih svojstava tla sa izradom geomehaničkog elaborata na lokaciji buduće
poslovne zgrade Elektroprijenos BiH, a.d. Banjaluka, OP Mostar


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga Ispitivanja geomehaničkih svojstava tla sa izradom geomehaničkog elaborata na lokaciji buduće poslovne zgrade
Elektroprijenos BiH, a.d. Banjaluka, OP Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45111250-5 Radovi na istraživanju terena


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacija buduće poslovne zgrade Elektroprijenos BiH, a.d. Banja Luka, OP Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 31.5.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.5.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar,
Blajburških žrtava bb, 88 000 Mostar, Sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani gospodarski subjekti iz članka 2. stavak (1) točka c)
Zakona koji su registrirani u sustavu “E-nabave”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sustavu "E
– nabave". Objavom tenderske dokumentacije na sustavu "E – nabave" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene člankom 55. stavak (1) točka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.
www.ejn.gov.ba/home/Index
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabave. Ako korisnik sustava preuzme tendersku
dokumentaciju za isti postupak javne nabave više puta, rok za žalbu iz članka 101. stavak (1) točka b) Zakona računa se od
prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biti će objavljena na web stranici Ugovornog tijela i to: www.elprenos.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Vitomir Dodig
Adresa Blajburških žrtava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-024
Faks (036) 316-531
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: