Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 14:24

Nabavka usluga medijskog praćenja značajnih događaja i aktivnosti na području opštine Istočna Ilidža

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

302-7-2-22-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ISTOČNA ILIDZA
IDB/JIB 4400519290009
Kontakt osoba Jelena Tešanović
Adresa Vojvode Radomira Putnika 2
Poštanski broj 71216 Kula (sp bl)
Opština/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 317-870
Faks (057) 317-870
Elektronska pošta javnenabavke@istocnailidza.net
Internet adresa www.istocnailidza.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Istočna Ilidža

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga medijskog plaćanja značajnih događaja i aktivnosti na području opštine Istočna Ilidža.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluga medijskog praćenja značajnih događaja i aktivnosti na području opštine Istočna Ilidža:
- informisanje građana o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave;
- informisanje građana o važnim političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim, sportskim i drugim
događajima i
- praćenje realizacije investicija.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64228100-1 Usluge prenosa televizijskih emisija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

data u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje opštine Istočna Ilidža

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora: godinu dana od dana potpisivanja ugovora. Rok izvršenja: sva dešavanja, odnosno aktivnosti
predviđene ugovorom koje se dešavaju do 14:00 časova, biće emitovane istog dana u informativnim emisijama
ponuđa dok će događaji poslije 14:00 časova biti emitovani narednog dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.6.2016. 10:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto opština Istočna Ilidža, Ul. vojvode Radomira Putnika 2, soba broj 13

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: