Pročitajte ko je sve bio izuzet od člana 10. Zakona o javnim nabavkama

01.06.2020. 18:03 / Izvor: Avaz.ba

Vlada FBiH je tokom stanja pandemije donijela više od 50 mjera.

Po ovlaštenju premijera FBiH, informaciju o radu Vlade FBiH tokom pandemije i javnim nabavkama, zastupnicima je iznio Goran Miraščić iz Ureda Vlade FBiH.

Kako je rekao, Vlada FBiH je tokom stanja pandemije donijela više od 50 mjera.

Podsjetio je na zaključke sa sjednice Vlade FBiH od 16. marta, naredbe koje su upućene nižim nivoima vlasti, te na naredbu kojom se od štabova traži nabavka potrebne opreme i sredstva.

"Odlučeno je da se hitno pokrene izmjena Zakona o javnim nabavkama. Usvojeni su i zaključci kojim su date preporuke poslodavcima, donesen set zaključaka vezano za bankare radi sprječavanja nepovoljnih posljedica, kao i odluke o cijenama i maržama za osnovne artikle. Data je saglasnost Federalnom štabu za izdvajanje 2 miliona KM za nabavku potrebnih sredstava ", dodaje Miraščić.

Dodaje da je Federalnoj upravi civilne zaštite dato 7,1 milion KM.

"Na 164 hitnoj sjednici donesena je odluka o izmjeni odluke za izdvajanje sredstava FUCZ sa posebnog računa koji je podračun na trezoru u iznosu od 4,5 miliona KM. Sredstva od 4,9 miliona KM su izdvojena iz budžeta za FUCZ. Isti dan je data i saglasnoist Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku sredstava. Vlada je zadužila sve federalne institucije da dostave sve materijale o provedenim nabavkama i kritrerijima na osnovu kojih su izabrani ponuđači, a rok je bio 8. Maj. Među 79 institucija i organizacija bio je izvještaj FUCZ, koji je 12. maja vraćen na doradu, a na sjednici od 12. maja suspendovan je direktor FUCZ Fahrudin Solak. Na nastavku sjednice primljeni su na znanje izvještaji organa uprave i institucija, kao i dorađeni izvještaj FUCZ. Data je podrška istražnim organima i razmatran prekid ugovora sa Srebrenom malinom.", istakao je Miraščić.

 

 Institucije koje nisu vršile nabavke u pomenutom vremenu:  

1. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

2. Agencija za reviziju privatizacije

3. Zavod za javnu upravu

4. Agencija za privatizaciju FBiH

5. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu

6. Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

7. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Ured Vlade Federacije za evropske integracije

9. Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU

10. Gender centar FBiH

11. Agencija za vodno područje Jadranskog mora

12. Regulatorna komisija za energiju u FBiH – FERK

13. Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću

14. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

15. Federalna Direkcija robnih rezervi

Nabavka obavljene bez izuzeća po članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH:

1. Federalni zavod za statistiku (7 nabavki)

2. Komisija za vrijednosne papire (3 nabavke)

3. Arhiv Federacije (1 nabavka)

4. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (4 nabavke)

5. Odbor državne službe za žalbe (1 nabavka)

6. Kazneno-popravni zavod Tuzla (9 nabavki)

7. Federalni zavod za poljoprivredu (2 nabavke)

8. Federalni zavod za zaposšljavanje (4 nabavke)

9. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (6 nabavki)

10. Predstavnički/Zastupnički dom (2 nabavke)

11. Federalno ministarstvo zdravstva (1 nabavka)

12. Registar vrijednosnih papira (7 nabavki)

13. Federalni hidrometereološki zavod (6 nabavki)

14. Finansijska/Financijska policija (1 nabavka)

15. Zavod za zastupanje muške djece i omladine (3 nabavke)

16. Institut za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja (4 nabavke)

17. JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca(9 nabavki)

18. Federalni zavod za programiranje razvoja (14 nabavki)

19. Agencija za državnu službu (10 nabavki)

20. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (8 nabavki)

21. Federalni zavod za agropedologiju (6 nabavki)

22. Fond za zaštitu okoliša (8 nabavki)

23. Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarsva (3 nabavke)

24. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (16 nabavki)

25. Federalna uprava policije (23 nabavke)

26. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odmbrambeno-oslobodilačkog rata (4  nabavke) 

27. Vrhovni sud FBiH (9 nabavki)

28. Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški (2 nabavke)

29. Kazneno-popravni zavod Mostar (5 nabavki)

30. Kazneno-popravni zavod Bihać (13 nabavki)

31. Federalna uprava za inspekcijske poslove (15 nabavki)

32. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ( 7 nabavki)

33. Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije (7 nabavki)

34. Agencija za nadzor osiguranja FBiH (4 nabavke)

35. Federalni agromediteranski zavod Mostar (3 nabavke)

36. Federalno tužilaštvo FBiH (2 nabavke)

37. Kazneno-popravni zavod Orašje (8 nabavki)

38. Federalni zavod za geologiju (1 nabavka)

39. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (9 nabavki)

40. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH (4 nabavke)

41. Ustavni sud FBiH (2 nabavke)

42. Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH (32 nabavke)

43. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (5 nabavki)

44. Federalna novinska agencija (21 nabavka, 19 manje od 1.000)

45. Agencija za vodno područje rijeke Save (61 nabavka)

46. Federalni zavod PIO (7 nabavki)

47. Federalno ministarstvo trgovine (3 nabavke)

48. Zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH (9 nabavki)

49. Kazneno-popravni zavod Zenica (9 nabavki)

50. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić(1 nabavka)

51. Kazneno-popravni zavod Busovača (13 nabavki)

52. Kazneno-popravni zavod Sarajevo (39 nabavki)

53. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin (9 nabavki))

54. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (7 nabavki)

55. Generalni sekretarijat Vlade FBiH (8 nabavki)

56. Federalno ministarstvo kulture i sporta (2 nabavke)

57. Federalno ministarstvo pravde (3 nabavke)

58. Agencija za bankarstvo (4 nabavke, nabavka zaštitnih sredstava po direktnom sporazumu  13.367,9) 

Nabavke uz izuzeće po članu 10:

1. Federalna uprava civilne zaštite (24 nabavke, sve uz izuzeće detaljni pregled u Informaciji)

2. Sudska policija (Ukupno 14 nabavki vrijednosti 24.397, 10 KM. Uz izuzeće od Zakona o  javnim nabavkama po članu 10. 9 nabavki vrijednosti 7.975,75 KM 

3. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići (uz izuzeće od Zakona o javnim  nabavkama jedna nabavka medicinskih sredstava 7.020 KM ) 

4. Porezna uprava Federacije BiH (Ukupno 15 nabavki, 8 nabavki po postupku javne nabavke i 7  nabavki uz izuzeće po članu 10 – za potrebe čišćenja i dezinfekcije ureda) 

5. Finansijsko informatička agencija (5 nabavki, 1 nabavka dezinfekcionih sredstava 2.735, 04  KM)

6. Federalno minstarstvo finansija/financija ( 1 nabavka higijenskih sredstava 1.555,79 KM)

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti